พีเอ็มซี ซัคเซส
ผู้ให้บริการจำหน่าย


HOT RUNNER CONTROLLER ฮีตเตอร์ HEATER เทอร์โมคัปเปิ้ล TEMPERATURE CONTROLLER MOTOR INVERTER ตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และรับประกอบตู้คอนโทรล


ไปที่สินค้า

ฮีตเตอร์(Heater)

เป็นกระบวนการที่พลังงานไฟฟ้า จะถูกเปลี่ยนเป็น พลังงานงานความร้อน การใช้งานฮีตเตอร์ความร้อน ทั่วไปนั้นรวมถึง เครื่องทำความร้อน การปรุงอาหาร น้ำร้อน การทำให้ร้อน การเพิ่มอุณหภูมิ และ กระบวนการที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อน ส่วนประกอบความร้อนภายใน เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า ทุกชนิด ประกอบเป็นความสำพันธ์ ระหว่างความต้านทาน และพลังงานไฟฟ้า และ ทำงานบนหลักการ ของความร้อน (หน่วยเป็นจูล)แรงดันไฟฟ้าไฟฟ้าที่(หน่วยเป็นโวลต์) ผ่าน ตัวต้านทาน(หน่วยเป็นโอมห์) แปลงพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงาน ความร้อน ลวดทำความร้อน(ตัวต้านทาน)แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือลวดความร้อนที่มีส่วนประกอบจากเหล็ก เรียกลวดชนิดเหล็ก คุณสมบัติใช้ กับงานให้ความร้อนทั่วไปอุณหภูมิมีให้เลือกงาน ตั้งแต่ 500C-1425C อีกชนิดเราเรียกว่า ลวดนิเกิล คุณสมบัติทนกรดและด่างได้ดีกว่าลวดแบบเหล็ก อุณหภูมิใช้งานไม่สูงมากนัก ตั้งแต่ 500C-1100C การเลือกใช้งานลวดความร้อนควรคำนึง อุณหภูมิการใช้งาน ผู้ผลิต ลักษณะการใช้งาน เป็นต้น


ตู้ควบคุมไฟฟ้า

มีอยู่หลายแบบเช่น MDB. (Main distribution board ) เป็นตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก มี Main Circuit Breaker เพื่อตัดต่อวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของอาคา SDB. (Sub distribution board ) เป็นตู้ควบคุมย่อย จ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามตู้ PB. หรือ Load Center หลายๆ ตู้ ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร PB ( Panel board ) หรือ Load Center เป็นแผง Circuit breaker ที่ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับจำนวนของ Load


ตู้คอนโทรล

คือเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุ่มส่วนต่างๆของอุปกรณ์ที่เราติดตั้ง การใช้ตู้คอนโทรลเป็นสิ่งที่จำเป็น การดูแลรักษาสำหรับตู้คอนโทรลจึงมีความจำเป็นไม่แพ้กัน ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้ ผู้ใช้จึงต้องมีการศึกษา หาข้อมูล เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และความต้องการในการใช้ เพื่อให้การเลือกใช้งานตรงกับความต้องการและใช้งานได้คุ้มค่ามากที่สุด


hot runner

ในตลาดที่มีการแข่งขันเรื่องราคาอย่างดุเดือด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน พลาสติก เรื่องลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ระบบ Hot Runner เป็นระบบนึงที่สามารถช่วยลดชิ้นงานพลาสติกที่สิ้นเปลืองหรือ Runner ได้อย่างมหาศาล ระบบ Hot Runner จะให้ความร้อนแก่ฮีตเตอร์ที่ฝังอยู่ในโมลด์บริเวณ gate ของ Runner หรือทางน้ําพลาสติกไปสู่โมลด์ ทําให้บริเวณ Runner นั้น ไม่แข็งตัว จึงไม่มีของเสียที่จะต้องนํามา บด ช่วยลดต้นทุนและพลังงานได้อย่างมาก


ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มซี ซัคเซส

ผู้ผลิตและจำหน่าย HOTRUNNER CONTROLLER ฮีตเตอร์ไฟฟ้า เทอร์โมคัปเปิ้ล
MOTOR INVERTER สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รับประกอบตู้คอลโทรล
ผลงานมีคุณภาพ และมาตรฐาน

Hot Runner Controller
Heater
Temperature controller
Solid state relay
Inverter
Motor
Transformer
Control Panel


เกี่ยวกับบริษัท