MICA BAND HEATER
MICA BAND HEATER
มกราคม 4, 2017
STRIP HEATER
STRIP HEATER
มกราคม 4, 2017

COIL HEATER

COIL HEATER เหมาะสำหรับใช้งานในเตาอบให้ความร้อนกับชิ้นงาน สามารถวางบนฉนวนทนความร้อน เช่น Ceramic Friber หรือ Ceramic Support Heater ออกแบบขนาดโวลท์ให้ถูกต้อง จะทำให้อายุการใช้งาบนานมากขึ้น