CARTIRIDGE HEATER
CARTIRIDGE HEATER
มกราคม 4, 2017
COIL HEATER
COIL HEATER
มกราคม 4, 2017

MICA BAND HEATER

MICA BAND HEATER เป็นฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนได้ดีเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก หรือชิ้นงานที่มีรูปทรงกระบอก วัสดุทำจากเหล็กซิ้ง, สเตนเลส 304 และทองเหลือง อายุการใช้งานนาน ปลอดภัย